تفاوت های توسعه دهنده، برنامه نویس و کدنویس چیست؟

علیرضا حاتمی نیا 1395/9/7 937

در دنیای توسعه و طراحی نرم افزار متخصصان و افراد زیادی درگیر هستند که نام و سمت آنها بنا به وظایفی که دارند تعیین می شود. شاید نام توسعه دهنده Developer ، برنامه نویس programmer ، کدزن Coder ، تحلیلگر سیستم System Analyst و ... را شنیده باشید ولی در کل همه افراد را با نام برنامه نویس می شناسید و یا در نهایت وظایف هیچ کدام را نمی دانید. در اینجا سعی بر آن شده تا تفاوت اصلی بین افراد اصلی درگیر یک پروژه را به طور مختثر با هم بررسی کنیم.

تفاوت های توسعه دهنده، برنامه نویس و کدنویس چیست؟

کدنویس (Coder) :

اصطلاح کدنویس یا Coder به شخصی اطلاق می شود که آشنا به کدنویسی باشد ولی با منطق برنامه آشنا نباشد. به عنوان مثال شخصی که با HTML و CSS طراحی سایت را هر چند به صورت حرفه ای بداند یک کدنویس به حساب می آید.

برنامه نویس (programmer) :

برنامه نویس کسی ست که به زبان برنامه نویسی مسلط باشد. قواعد و دستورات برنامه نویسی را بداند و بهترین الگوریتم را برای مسائل پیاده سازی کند. برنامه نویس می تواند کدهای سایر برنامه نویسان را بخواند و ویرایش کند. یک برنامه نویس قطعا یک کدنویس هم هست ولی یک کدنویس هیچ گاه برنامه نویس نیست.

توسعه دهنده (developer) :

توسعه دهنده در بخش نرم افزار شخصی ست که علاوه بر برنامه نویسی توانایی ایجاد ارتباط بین بخش های دیگر را نیز دارد. توسعه دهنده کسی ست که ویژگی ها و نیازمندی ها پروژه را با دقت بررسی می کند و یک پروژه را از ابتدا امکان سنجی کرده و نقاط ضعف ، نقاط بحرانی و بروز خطاهای برنامه را به دقت روی کاغذ پیاده سازی می کند. یک توسعه دهنده با کلیه بخش های گرافیکی و منطق برنامه در ارتباط است و بخش های دیگر را نیز مدیریت می کند. یک توسعه دهنده حتما یک برنامه نویس خوب است ولی یک برنامه نویس هیچ گاه یک توسعه دهنده نمی باشد.

قسمت بعدی قسمت قبلی