آموزش ویدیویی ساخت Stored procedure در mysql قسمت اول

علیرضا حاتمی نیا 1394/11/6 1979

وآموزش تصویری ساخت و استفاده از stored procedure یا روال های ذخیره شده در mysql و php قسمت اول ساخت روال ساده و نحوه فراخوانی آن

دانلود ویدیو