دستورهای چاپ echo و print و کامنت گذاری

علیرضا حاتمی نیا 1395/3/17 1837

دانلود ویدیو

در این آموزش شما با دستورات echo و print آشنا می شوید.

همچنین با نحوه کامنت گذاری یا درج توضیحات در php آشنا می شوید